Miljö & Kvalitet

Vinga Seafood har en stor variation av produkter och levererar årligen stora mängder av havets läckerheter. Vi har ett stort fokus på att vara en leverantör med produkter som är hållbara och etiskt försvarbara.

Som företag söker vi efter förbättringar och möjligheter som ökar det hållbara fisket och att samtidigt se till att påverka miljöeffekterna minimalt.Havet har enorma resurser med högkvalitativa varor men samtidigt är det viktigt att motverka överfiske och se till att produkterna har fångats och hanterats på ett etiskt korrekt sätt. Vi vill se till att även framtida generationer har tillgång till de produkter som finns idag av fisk och skaldjur.

Vi väljer leverantörer med omsorg

När vi väljer vilka leverantörer vi ska arbeta med sker det med ovanstående grunder. Vi vill att våra leverantörer ska ha hållbara fångstmetoder, som även utvecklas över tid. Ha ett tydligt miljöinitiativ och med fördel använda resurser som finns nära fångstplatsen. Detta för att minimera onödiga frakter för att förädla produkten. På det sättet blir den miljömässiga påverkar så liten som möjligt.

Vinga Seafood för högsta kvalitet

Vi vill vara i framkant både vad gäller miljö, hållbarhet samt produkternas kvalitet. Havet erbjuder fantastiska produkter och just omkring Norge och Grönland sker mycket av det kommersiella fisket. Här finns perfekta förhållanden med Arktis kalla vatten som ger produkterna en speciell kvalitet och som är uppskattad av kockar över hela världen.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att leverera produkter till grossister och restauranger. Vårt breda sortiment och höga kvalitet gör att produkterna håller den högsta kvaliteten när de väl kommer på bordet för att avnjutas.Idag erbjuder vi både frysta och kylda produkter och produktutbudet är under konstant utveckling tillsammans med våra kunder.

Miljö och hållbart fiske

Många av våra produkter har certifieringar vilka står för ett hållbart och miljövänligt fiske. Här ligger fokus på att bestånden ska vara tillräckligt stora och ha rätt förutsättningar för reproduktion.

Den marina miljön tas med i bedömningen och hur fiske i områden påverkar utvecklingen. Även hur själva fisket går till och att det följer de regler som är uppsatta.

Målsättningen är att hela tiden bredda våra möjligheter att öka sortimentet av certifierade produkter. När vi undersöker nya produkter är ett underlag för beslut certifieringen.Med rätt fokus och ett miljövänligt och hållbart fiske kommer du att kunna äta havets delikatesser till högsta kvalitet när du samarbetar med Vinga Seafood.

© 2024 Vinga Seafood